Uloženie pásov - 5 jednoduchých krokov pre dlhú životnosť

Demontujte pásy

Každý pás a všetky diely k nemu patriace si čitateľne označte štítkom. Najskôr demontujte krytky, následne kolesové matice a potom kompletne celý pásový systém.

  • Camso Tip: Pred opätovným namontovaním kolies demontujte všetky držiaky protisklápacieho stabilizačného systému a ich súčasti. Ponechanie držiakov pripevnených k ramenám by mohlo spôsobiť poškodenie stroja.

Všetky pásy dôkladne očistite

S citom odstráňte všetky nečistoty a zvyšky pomocou biologicky odbúrateľného odmasťovača a mierneho prúdu vody. Ak používate tlakový čistič, pracujte veľmi opatrne, vysoký tlak vody môže poškodiť otočné súčasti.

  • Camso Tip: Nepoužívajte prípravky na čistenie bŕzd, ktoré by mohli poškodiť niektoré tesnenia, ďalšie súčasti a samolepky.
     


Skontrolujte stav pásov a všetkých komponentov

Skontrolujte všetky diely pásov, či nie sú poškodené, opotrebované alebo či nemajú praskliny. Ide najmä o samotnej pásy, spojovacie tyče, hnacie, vodiace a pojazdové kolesá a všetky ložiská.

  • Camso Tip: Spíšte si zoznam poškodených alebo opotrebovaných dielov, ktoré treba vymeniť a objednajte ich ihneď u svojho predajcu. Tak budete opäť pripravení na ďalšiu sezónu.Premažte pohyblivé diely

Odstráňte staré mazivo a naneste nové mazivo na valivé a otočné súčasti a ďalšie mazacie miesta.

  • Camso Tip: Nalejte 5 čajových lyžičiek oleja pod krytky kolies a medzi ložiská, aby ste predĺžili životnosť kolies.

 

Uložte pásy vodorovne

Pásy položte tak, aby dostala gravitácia mazivo a olej na všechny čapy a ložiská.

  • Camso Tip: Uložte pásy na suchom mieste, ktoré je v tieni a bez priameho slnečného žiarenia.